การขึ้นรูปโลหะ (Metal Working)

APN Hardware

การขึ้นรูปโลหะ

โลหะเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากโลหะเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน เราจึงมักจะเห็นโลหะถูกนำมาขึ้นรูปเป็นวัสดุรูปทรงต่างๆ ดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาวิธีการขึ้นรูปโลหะกันค่ะ การขึ้นรูปโลหะ (Metal Working) สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ

1. การขึ้นรูปแบบร้อน (Hot Working)

เป็นกระบวนการที่ทำให้วัสดุหรือโลหะได้รับแรงกลที่อุณหภูมิสูงซึ่งมี 7 วิธี ได้แก่

1.1 การตีขึ้นรูป (Forging)

1.2 การรีดร้อน (Hot Rolling)

1.3 การดึงและกดขึ้นรูป (Drawing & Cupping)

1.4 การเชื่อมต่อท่อ (Pipe Welding)

1.5 การแทงขึ้นรูป (Piercing)

1.6 การเคลื่อนไหลขึ้นรูป (Extruding)

1.7 การหมุนขึ้นรูป (Spinning)

ข้อดีของกระบวนการขึ้นรูปแบบร้อน

1. สารมลทิน (Impurity) จะแตกตัวกระจัดกระจาย

2. กำจัดรูพรุน (Porosity) ได้ดียิ่งขึ้น

3. ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกล

4. เกรนที่ยาว (Elongated Grain), เกรนที่หยาบ (Course Grain) จะมีความละเอียดของเกรนมากขึ้น

ข้อเสียของกระบวนการขึ้นรูปแบบร้อน

1. เกิดออกไซด์ที่บริเวณผิวชิ้นงาน

2. เกิดสะเก็ดกับผิวชิ้นงานจนทำให้ได้ผิวออกมาไม่สวย

3. เมื่อได้รับความร้อนชิ้นงานจะมีการหดตัว และขยายตัว ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานได้

 

2. การขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Working)

เป็นกระบวนการขึ้นรูปเพื่อให้วัสดุหรือโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่อุณหภูมิต่ำซึ่งมี 11 วิธี ได้แก่

2.1 การดัดงอ (Bending)

2.2 การรีดเย็น (Cold Rolling)

2.3 การอัดรีด (Extruding)

2.4 การบิดงอ (Squeezing)

2.5 การรีดขึ้นรูป (Shear Spinning)

2.6 การตัดยึด (Stretching)

2.7 การงอตรง (Straight Bending)

2.8 การตีขึ้นรูป (Shot Peening)

2.9 การขึ้นรูปพิมพ์ลึก (Deep Drawing)

2.10 การกระแทกขึ้นรูป (Forging)

2.11 การแทงขึ้นรูป (Hobbing)

ข้อดีของกระบวนการขึ้นรูปแบบเย็น

1. กระทำในสภาวะอุณหภูมิห้องปกติ

2. มีความสวยที่ผิว เรียบ สะอาด และเงางามของชิ้นงาน

3. ชิ้นงานที่ได้มีขนาดที่เที่ยงตรง และแน่นอน

4. ได้ความแข็งแรง และแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

ข้อเสียของกระบวนการขึ้นรูปแบบเย็น

1. เกิดความเค้น (Stress)

2. เกิดความเครียด (Strain)

3. เกรนของโลหะเกิดการแตกหักได้ง่าย

4. ต้องลงทุนมากในการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่APN Hardware © Copyright 2013 | Powered By nnoidev.com