การเรียกขนาดของสกรู

APN Hardware

การเรียกขนาดของสกรู

การเรียกขนาดของสกรู

 

การเรียกขนาดของสกรูแบบสากลนั้น จะเรียกความโตของลำตัวมาก่อน แล้วจึงตามด้วยความยาวของลำตัว (จะไม่นิยมเรียกความโตของหัว)

ตัวอย่าง:

จากรูป ความโตของสกรูคือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) ส่วนความยาวของสกรูคือ ความยาว (L)

สมมติว่า สกรูตัวนี้มีความโต 12 มิลลิเมตร และยาว 30 มิลลิเมตร ก็จะเรียกว่า M12 X 30 และถ้าจะเรียกให้เต็มยศก็คือ สกรูหัวหกเหลี่ยมเกลียวครึ่ง M12 X 30


การเรียกขนาดของสกรูจะใช้หน่วยในการเรียกอยู่ 2 ระบบ นั่นคือ ระบบเมตริก (Metric) โดยใช้หน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm) และ ระบบอเมริกัน (Inches) โดยใช้หน่วยเป็น นิ้ว หรือ หุน นั่นเองค่ะ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากบทความต่อไปในเรื่องการวัดขนาดเกลียวของสกรูค่ะ


APN Hardware © Copyright 2013 | Powered By nnoidev.com