ชนิดของดอกสว่าน

APN Hardware

ชนิดของดอกสว่าน

ความรู้เกี่ยวกับดอกสว่าน

ดอกสว่านเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับสว่าน โดยส่วนใหญ่การใช้งานดอกสว่านจะใช้สำหรับงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน ดอกสว่านจะมีหลายขนาด และหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น งานคว้านไม้ งานแย๊กปูน งานเจาะเหล็ก ซึ่งแต่ละงานจะใช้ดอกสว่านต่างชนิดกัน

ชนิดของดอกสว่านตามลักษณะงานที่ใช้

การเลือกใช้ดอกสว่านนั้น เราควรจะเลือกดอกสว่านให้ตรงกับชนิดของงานที่เราทำ เช่น ดอกเจาะไม้ควรใช้สำหรับเจาะไม้ ไม่ควรใช้เจาะเหล็กเพราะจะทำให้หัวดอกสว่านเสียไว วิธีการเลือกซื้อดอกสว่านง่ายๆให้เหมาะกับงานมีวิธีการพิจรณาดังต่อไปนี้

1.ดอกสว่านเจาะปูน และที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต

ดอกสว่านเจาะปูนจะมีลักษณะหัวบานๆมีปีกใช้สำหรับเจาะปูน แต่ยังมีดอกสว่านอีกหลายแบบที่ใช้กับงานปูนหรืองานคอนกรีต เช่น ดอกสว่านสำหรับงานแย๊กปูน

2.ดอกสว่านเจาะเหล็ก สำหรับงานเหล็ก

ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็กนั้นที่หัวจะมีลักษณะคมๆ เอาไว้สำหรับเจาะเหล็ก มีทั้งแบบเป็นดอกเหล็ก และดอกเลส(มีความทนทานกว่า) ราคาก็แตกต่างกันตามคุณภาพ โดยดอกสว่านเจาะเหล็กสามารถนำไปเจาะไม้ได้ด้วยโดยส่วนมากจะใช้คู่กับสว่านไฟฟ้า

3.ดอกสว่านเจาะไม้ สำหรับงานไม้

ดอกสว่านสำหรับงานไม้นั้นจะมีหลายชนิดตามลักษณะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานเจาะไม้ คว้านลูกบิดประตูโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานเฉพาะทางAPN Hardware © Copyright 2013 | Powered By nnoidev.com