วัสดุมุงหลังคา

APN Hardware

วัสดุมุงหลังคา

หลังคาเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาคารบ้านเรือน เนื่องจากมีหน้าที่ในการช่วยป้องกัน แดด ฝน ลม พายุ และภัยธรรมชาติต่างๆ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาให้เหมาะสมกับอาคารบ้านเรือนของเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของวัสดุมุงหลังคากันค่ะ วัสดุมุงหลังคาสามารถจำแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. กระเบื้องซีเมนต์

ผลิตจากทรายผสมซีเมนต์และน้ำ แล้วนำมาเข้าเครื่องอัดให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ กระเบื้องมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ส่วนบนของแผ่นมีสันเป็นแนวตลอดเพื่อให้ยึดเกาะกับระแนงในเวลาที่มุงแล้ว กระเบื้องประเภทนี้สามารถจำแนกออกไปได้อีก 2 ชนิดคือ ชนิดลอนคู่ และชนิดลูกฟูก

2. กระเบื้องคอนกรีต

ผลิตจากคอนกรีต ออกแบบให้มีลักษณะเป็นลอนเพื่อความสวยงามและความคงทน มีส่วนที่เกาะระแนงด้านหลังของแผ่นกระเบื้อง และอาจมีรูเจาะสำหรับใช้ตะปูตอกยึดกับระแนง ขอบด้านข้างของกระเบื้องมีรางลิ้นเพื่อเกาะเกยกันระหว่างแผ่นต่อแผ่น ส่วนด้านล่างมีขอบเป็นบัวกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าแผ่นกระเบื้อง กระเบื้องประเภทนี้มี 3 ชนิด คือ กระเบื้องซีแพคโมเนีย กระเบื้องวี-คอน และกระเบื้องแม็กม่า

3. กระเบื้องพลาสติก

ผลิตจากพลาสติกประเภทอะครีลิก ซึ่งมีความทนทานแต่มีน้ำหนักเบากว่ากระเบื้องประเภทอื่น กระเบื้องประเภทนี้มี 2 ชนิด คือ ชนิดเล็กที่เข้ากับกระเบื้องคอนกรีตได้ และชนิดลอนแผ่นใหญ่ที่เข้ากับกระเบื้องซีเมนต์

4. กระเบื้องสังกะสีลูกฟูก

ผลิตจากแผ่นเหล็กบางๆ นำมาชุบกับสังกะสีเพื่อกันสนิม กระเบื้องประเภทนี้มี 3 ชนิด คือ ชนิดลูกฟูกลอนใหญ่ ชนิดลูกฟูกลอนเล็ก และชนิดเคลือบสี

เห็นไม๊คะว่าวัสดุมุงหลังคามีมากมายหลากหลายประเภท ดังนั้นการเลือกใช้จึงควรศึกษาข้อมูล หรือสอบถามผู้รู้ให้ดีก่อนว่าควรเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาประเภทไหนจึงจะเหมาะสมกับอาคารของเราค่ะAPN Hardware © Copyright 2013 | Powered By nnoidev.com