วิธีป้องกันสนิม

APN Hardware

วิธีป้องกันสนิม

วิธีป้องกันสนิม


ปัจจุบันเหล็กเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในงานต่างๆ อย่างแพร่หลาย ทั้งด้านอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง เนื่องจากเหล็กเป็นโลหะที่มีความแข็ง เหนียว จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง นำความร้อน และนำไฟฟ้าได้ดี แต่ถึงกระนั้นก็สามารถหลอมให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ไม่ยาก นอกจากนี้เหล็กยังเป็นโลหะที่มีปริมาณมากในพื้นโลกจึงหาง่าย และราคาไม่แพง แต่เหล็กก็มีข้อเสียที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเป็นโลหะที่ผุกร่อนได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับความชื้น และออกซิเจนในอากาศ ดังนั้นอุปกรณ์ และวัสดุส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นจากเหล็กจึงต้องทำการป้องกัน หรือชะลอการผุกร่อนด้วยวิธีต่างๆ การป้องกันสนิมสามารถทำได้ 3 วิธีใหญ่ๆ  ดังนี้


1. การเคลือบผิว
- การพ่นโฟมกันสนิม
- การทาหรือพ่นสีกันสนิม
- การชุบซิ้ง (Electro Plated Galvanized)
- การชุบกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanized)
- การชุบโลหะอื่นๆ ที่ทนต่อการผุกร่อน  เช่น ดีบุก


2. การทำเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)
การทำเหล็กกล้าไร้สนิม  สามารถทำได้โดยการเพิ่มส่วนผสมอื่นๆเข้าไป  ทำให้เกิดเป็นฟิล์มบางๆ  บนผิวเหล็ก  เช่น  นิเกิล (Ni) โครเมียม (Cr)  ทั้งนี้  แผ่นฟิล์มที่เคลือบเหล็กจะช่วยป้องกันเหล็กสัมผัสกับอากาศโดยตรง


3. การใช้กระแสไฟฟ้า
ทำได้โดยการทำให้เหล็กมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณโดยรอบ  ทำให้เหล็กนั้นไม่สูญเสียอิเลกตรอน  ให้กับบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสนิม  วิธีการนี้สามารถทำได้ในทุกสภาวะแวดล้อม  แต่มีค่าใช้จ่ายสูง  เหมาะกับโครงการที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิมอย่างรุนแรง  เช่น  ท่อเดินน้ำมันในทะเล  เรือเดินสมุทร เป็นต้น


ในงานอุตสาหกรรมจะนิยมการป้องกันสนิมด้วยวิธีการเคลือบผิว เนื่องจากมีราคาถูกกว่า สะดวกกว่า โดยวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การชุบกัลวาไนซ์ เนื่องจากราคาไม่แพง อายุการใช้งานนานกว่าการเคลือบผิวทุกชนิด 

 APN Hardware © Copyright 2013 | Powered By nnoidev.com