ไขควงควรรู้

APN Hardware

ไขควงควรรู้

ไขควงควรรู้

ไขควงคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับขันน็อต และสกรู ไขควงจะประกอบไปด้วย 

-                   ด้ามไขควง จะทำจากวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ไม้ พลาสติก หรืออาจทำจากโลหะบางชนิด แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน 

-                   ปากไขควง ทำมาจากเหล็กกล้าเกรดดี อาจเป็นทรงกลม หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยเหล็กกล้าเหล่านี้จะถูกนำไปตีขึ้นรูปให้ลาดแบน และชุบแข็งด้วยความร้อน ในส่วนที่ไม่ได้ตีขึ้นรูป ก็จะกลายเป็นก้านไขควง 

-                   ก้านไขควง  สำหรับไขควงก้านกลม จะใช้สำหรับงานเบา ส่วนไขควงก้านเหลี่ยม ก็จะใช้สำหรับงานหนัก เพราะก้านที่เป็นเหลี่ยมของมันจะสามารถใช้ประแจหรือคีมจับเพื่อเพิ่มแรงบิดได้นั่นเอง

ไขควงจำแนกได้ 3 ประเภทคือ

1.             ไขควงปากแบน คือ มีลักษณะปากแบนเป็นเส้นตรง ใช้ไขสกรูที่เป็นร่องเส้นเดียว

2.             ไขควงปากแฉก คือ มีลักษณะปากเป็นสี่แฉก ใช้ไขสกรูที่เป็นร่องสี่แฉก

3.             ไขควงแบบอื่นๆ เช่น ไขควงหัวหกเหลี่ยม ไขควงวัดไฟ ฯลฯ

การใช้ไขควงแต่ละครั้ง จะต้องตรวจสอบสภาพไขควงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทุกครั้ง คือ ปากไขควงจะต้องเรียบ ไม่มีรอยบิด เพราะไขควงที่ชำรุดสึกหรอ ไม่เรียบตรง ปากมีรอยบิดหรือแตกร้าว เมื่อไขควงเหล่านี้ถูกนำไปใช้งาน ปากของไขควงจะไม่สามารถสัมผัสกับร่องของหัวสกรูได้เต็มที่ เมื่อผู้ใช้งานออกแรงบิด ปากไขควงอาจเกิดการลื่นหลุดออกจากหัวสกรู และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

 APN Hardware © Copyright 2013 | Powered By nnoidev.com